hits

Den useriøse ulvedebatten


Ulvedebatten blir bare mer og mer usaklig, og det er en skam, fordi det gjør at ingen blir noe klokere. De som er imot ulv nekter å ta til seg det de som er for ulv sier, og det motsatte, så la oss heller sitte oss ned og snakke sammen. Kanskje blir vi litt klokere?

For åpenhets skyld vil jeg si at jeg ligger i den kategorien at jeg er for at vi skal ta vare på rovdyrene våre, og bare ta ut individer som blir store problem for folk. Likevel ønsker jeg å være saklig og prøve å se på argumenter som er imot min egen.

De som er imot ulv, enten om de synes vi skal skyte mer av dem eller fjerne den helt fra norsk natur, bruker tre argumenter for å forklare hvorfor de vil ha ulven bort. Ulven tar sau, ulven tar elg, og er skremmende å ha rundt seg. Så la oss se litt på dette.

Bildet er fra Pexels.com, og er copyrightfree.

Ulven tar sau, det er helt sant. Ulv står for ca 2000 døde sauer i året her i Norge, og det er jo en del. Ifølge forskning.no blir det gitt rovdyrerstatning for ca 30 000 dyr (sau og tamrein) årlig i Norge, men det er en mindre andel av disse 30 000 som man med sikkerhet kan si er tatt av rovdyr. Likevel, la oss si at 30 000 dyr blir tatt av rovdyr hvert år, ettersom det er vrient å stadfeste med sikkerhet alle grunner til dyredød ute på fjellet. Men når man ser på hvor mange sauer som dør årlig av skader og sykdom de får mens de er ute på fjellet, ser man at det dør over 100 000 sau hvert år av andre grunner enn rovdyr. De blir skadd og syke, og dør derfor. Mange av dem blir skadet ettersom vi i Norge avler fram en sauerase som ikke er hardfør nok til å være i fjellene, og mange av dem kunne sikkert vært reddet om de hadde fått noe tilsyn iløpet av sommeren. Ulven og andre rovdyr er altså ikke den egentlige syndebukken for at bøndene taper penger.

Jeg vet at som bonde er det vanskelig å ha råd og anledning til å følge med sauene sine når de er ute på sommerbeite, så ærlig talt har jeg forståelse for at det blir som det blir. Men når over 100 000 sau dør årlig av skader og sykdom mens de er ute på fjellet burde noe bli gjort. Det er jo et stort tap økonomisk, og samtidig er det fælt å tenke på at det går dyr som lider unødvendig. Jeg synes vi i Norge burde innføre en ordning som gjorde det mulig at sauene fikk mer tilsyn. Enten ved at bonden kunne hatt råd til å ha sauene gående hjemme, ettersom de nå taper penger på å ha sau gående på åkeren isteden for å bruke den til matproduksjon, eller ved at de hadde fått hjelp til å ansette gjetere, iallefall i områder med mye rovdyr. Om man hadde lagt opp for det, hadde det sikkert vært mulig å finne folk som kunne tenke seg å være gjeter. Man kunne hatt ei uke oppe på fjellet og en uke nede fra fjellet for eksempel, eller andre løsninger på det. Problemet er at de fleste bønder rett og slett ikke har råd til det, da de får betalt alt for lite for hvert dyr. Men kanskje hadde det lønnet seg i det lange løpet og gått litt tilbake til tiden hvor dyrene vi slapp ut i fjellet ble passet på? Andre land med mye mer av både rovdyr og tamdyr i fjellet klarer det, så hvorfor skal ikke vi i Norge klare det?

Kilde til tall: http://forskning.no/biologi-rovdyr-okologi-politikk/2008/02/hvor-mange-husdyr-tar-rovdyra-i-norge

Så er det dette med elgen, som ulven spiser. Og dette stemmer jo også, for ulven er jo et rovdyr, og spiser derfor andre dyr. Og derfor er det slik at det har blitt mindre elg å områdene med ulv, og derfor mindre elg for skogeierne å jakte på. De taper derfor litt penger, og ofte må de gi opp en hobby de liker godt. Jeg kan forstå at dette er utrolig kjedelig for de det går ut over. Men igjen burde det gå an å løse på en annen måte enn å drepe mer ulv. Kanskje burde systemet gjøres om slik at folk enklere kan dra andre plasser å jakte? Ulven gjør også nytte for seg på det viset at de tar ut de syke og skadde dyrene når de jakter, noe vi mennesker dessverre ofte gjør det motsatte av. Det virker som det er mye mer stolthet i å skyte en stor og sunn elgokse, enn å komme hjem med en liten sykelig elgokse. Jeg sier ikke alle jegere tenker sånn, for jeg kjenner mange jegere som elsker dyr og naturen, og forstår at det er lurere å ta ut de svake enn de sterke. 

Til slutt er det dette at folk med ulv rundt seg er redde.

Dette har jeg en viss forståelse for, for man kan fort bli litt nervøs av å tenke på at man har rovdyr i skogen. Men ulven og andre rovdyr skyr som oftest vekk fra mennesker. De fleste som bor i nærheten av ulv har aldri sett ulv på nært hold, men kanskje bare hørt de innimellom. 

Det må også legges til at en rekke forskere har kommet ut og sagt at mennesker ikke trenger å være redd ulv. Det har blitt gjort en rekke feltarbeid og forskning rundt dette, og det viser at ulven som oftest heller skyr unna folk enn å angripe. Blant annet i denne artikkelen: http://forskning.no/jakt-og-fangst-naturressursforvaltning-naturvern-ulv-stub/2008/02/ikke-grunn-til-frykte-ulv prøvde de å fremprovosere møter mellom mennesker og ulv, og i 123 av 125 møter stakk ulven med en gang til skauen. I de to siste forsøkene ble ulven forstyrret ved en valpeplass. Da nærmet den seg til om lag 200 meter fra mennesket som forstyrret, før den brøt av kursen uten å bli sett igjen. 

Bildet er fra Pexels.com, og er copyrightfree.

Problemet med denne debatten er at folk alltid skal prøve å gruppere andre for at deres syn skal være mindre verdt. Det bygdefolk som vil ha mindre ulv påstår ofte at de som er for ulv er de som bor i by eller de som bor plasser der det ikke er ulv. Det bygdefolket som ønsker ulv definerer ofte ulvemotstandere som hatfulle, ignorante eller jaktgale. (PS: Jeg liker ikke ordet Motstander, da det høres ut som at de ønsker alle ulver utryddet, men jeg forstår at mange av motstanderne ikke ønsker utryddelse men kontroll). Og byfolket som prøver å sette seg inn i hvordan det er å ha ulv i naturen føler ofte at de ikke kan si hva de tenker, fordi de ofte får høre at de er byfolk som ikke har peiling på dyr. Jeg er et bygdemenneske, men når jeg bodde i Tromsø fikk jeg ofte høre på nett at jeg ikke hadde peiling på dyr fordi jeg bodde i Tromsø, når jeg hadde på den tida bodd 18 år på bygda med skogen rett utfor husveggene. 

Jeg er oppvokst og bor i bygda, men her jeg bor har det vært lite rovdyr. Vi har litt havørn, og det har vært noen streifdyr innimellom her, blant annet fikk naboen ei gaupe på døra for mange år siden, men det har ikke vært en stor problemstilling her. Jeg er ofte på besøk i områder hvor det er påvist bjørn, både når jeg besøker familien min, og når jeg besøker hytta. Likevel har jeg aldri vært redd. Jeg har vist om det, men isteden for å bare være inne har jeg gått i skogen alene uten redsel. Jeg er oppvokst i skogen, og vet at de fleste dyr vil sky unna meg så lenge de hører meg, så jeg bruker trikset mitt med å synge og nynne slik at de hører meg. Og sjansen for å møte et dyr som er så aggressivt at det vil oppsøke deg for å angripe er sjeldent. Det er større sjanse for å dø i dusjen. Og dette at jeg ikke bor en plass der rovdyr er noe man må tenke på betyr ikke at jeg ikke får si hva jeg mener. Norsk natur tilhører alle nordmenn, og når noen faktisk mener at vi skal utrydde rovdyr fra vår natur må jeg bare si at det er en dum ide. Man må selvfølgelig ta ut individer som har farlig atferd, men utrydding eller å gjøre bestanden så lav at den nesten ikke kommer til å være levedyktig er ikke lurt. Mennesket skal ikke være det eneste rovdyret på planeten, og vi burde klare å dele naturen med dyrene. Samtidig forstår jeg jo hvor mange rovdyrmotstandere kommer fra. Fordi rovdyrdebatten er viktig å ha, for å kunne finne gode løsninger på problemene. Jeg tror ikke løsningen er å holde rovdyrtallene så lave at det er sjanse for at rovdyrene blir utryddet, men mer en omorganisering i hvordan vi lever med rovdyrene våre. Problemet er jo at vi ikke har en skikkelig debatt, men at det heller blir Oss mot Dem, og alt blir satt på spissen, når det burde være mulig å finne et greit kompromiss for alle.

Vi mennesker er alt for flinke til å gruppere folk i hodene våre, for å slippe å høre hva de tenker om en sak. Jeg har prøvd å hørt på de som er imot å ha ulv i norsk natur, og mange av dem ønsker jo bare at vi skal ha mindre ulv. Noen av de jeg har snakket med har også vært en tapt sak, da de slettes ikke ville høre hva jeg tenkte, og mente at vi skulle utrydde alt av rovdyr, men dette er heldigvis ikke majoriteten. De få personene jeg har møtt med et så ekstremt syn på saken har jeg til slutt bare måtte ignorere, fordi ingen av oss ble noe klokere. Men på lik linje som at de fleste dyrevernere er for en viss kontroll over rovdyrstammene, så er de fleste rovdyrsmotstandere for kontroll (mer stram kontroll enn dyrevernerene kanskje) og ikke utryddelse av rovdyrene. De få som mener vi kan utrydde rovdyrene i Norge, mener at det ikke er så nøye ettersom mye av dyrene også finnes andre plasser, men burde ikke Norge gå fram som et godt eksempel? Om Norge utrydder alt av rovdyr, hvordan signaler sender det til andre land som kanskje har mer ekstreme ledere enn oss? 


#ulv #ulvedebatten #rovdyr #natur #dyr #sau #rein #dyrehold #dyrevern #naturvern #ulvinorge #norskulv #politikk #3 kommentarer

morellen

04.02.2017 kl.12:36

Hør hør! er personlig av den mening at vi her i Norge har en veldig sær og selvutryddende (pun not intended) måte å leve med rovdyrene våre på. Jeg har full tro på at hvis vi hadde satt oss ned og faktisk gjort noen endringer kunne vi hatt flere rovdyr - slik at de kanskje kommer seg opp fra rødlisten - og samtidig hatt en viss kontroll. Elg er jo også farlig om man møter på feil dyr, men fordi det ikke er et rovdyr velger folk å se bort fra det. Tror også det å gi bøndene mer økonomisk hjelp for å passe dyrene kunne løst mange andre problemer, som bondens dårlige økonomi til å begynne med. Der er det også mange grep å gjøre i forhold til andre ting også, men det er en helt annen debatt xD

Men bra skrevet, er det jeg vil frem til, og tror du er inne på noe

Per Erik

26.11.2017 kl.00:05

Jeg tror teknologiske løsninger kan gjøre mye.

Hildur

31.12.2017 kl.00:24

Per Erik: Hva slags løsninger tenker du på da? :)

Skriv en ny kommentar

Hildur

Av og til føler jeg meg malplassert i denne verdenen. Som om jeg ikke helt passet inn. Derfor har jeg brukt livet mitt på å drømme meg bort i bøker, musikk, spill og bilder. Jeg har en svakhet for det meste som ikke er sett på som vanlig, men har hele livet mitt prøvd å skjult dette for å passe bedre inn. Men dette er det slutt på nå. For utenom å drømme meg bort er interessene mine: Dyr, gå i naturen og bare være til, hekle, tegne, scrappe kort, ta naturbilder, gå på bruktbutikk, skrive, hagearbeid osv. Kontakt: mshildur90@hotmail.com